Lolöpa i snö. Foto Lars Björk

Rovdjur

Det är mycket viktigt att alla tecken på rovdjursförekomst (t.ex. synobservationer, spår eller rivna bytesdjur) rapporteras snabbt så att de kan följas upp och kvalitetssäkras.

Du kan hjälpa till!

Rapportera om du ser ett rovdjur, spår, foto eller spillning genom att rapportera via Skandobs hemsida eller med hjälp av appen Skandobs Touch. På Skandobs kan du också se vad andra rapporterat. Det går även att ringa eller maila till länsstyrelsen i Södermanland.

  • Ta ett foto där också en storleksreferens finns med på bilden (tex husnyckel eller snusdosa).
  • Notera var du befinner dig så du kan hitta tillbaka till spåret.
  • Rapportera snabbt innan spåren försvinner!
  • Rapportera in bilder från webbkameror
Här är kretsarnas / viltförvaltningsområdenas rovdjursansvariga

 Krets / VFO  

 Namn

 Telefon

 Mobil

 Kiladalen

 Fredrik Sjöberg

 0155-70009

 070-521 29 77

 Svärta-Trosa

 Roland Karlsson

 0155-260592

 0706-014347

 Öster-Malma

 Martin Johansson

 

 070-6040921

 Sörmlands sydvästra

 Mikael Ringholm

 0155-227298

 070-3268608

 Mellersta Sörmland

 Göran Ahlström

 0157-12936

 070-718 0443

 Julita-Floda-Sköldinge  Kurt Forslund  0157-60717  070-620 7483
 Rekarne  Anders Hermansson  016-25705  070-922 5705

 Norra Sörmland

 Lars-Olov Johansson

 0152-15360

 070-3813400

 Vingåker

 Peter Norberg

 016-70305

 0708-574474

Senast uppdaterad den 08 mars 2019