Rapportering av övrig dödlighet

Trots att jakt är den dominerande dödsorsaken hos älgpopulationen finns det annan dödlighet som orsakas av andra faktorer, exempelvis trafik, sjukdomar, svält och olyckor. För att kunna förvalta stammen på ett korrekt sätt och att den inte över- eller underskattas, är det viktigt att denna övriga dödlighet läggs in i de skötsel- och förvaltningsplaner som styr storlek och struktur inom älgstammen.

Därmed är det av stor vikt att alla älgar (eller övriga klövvilt) som påträffas döda av en eller annan anledning rapporteras in i Viltdata och kan ge förvaltningen en god grund att stå på.

 

Såhär rapporterar du:

Du som jaktlagsrapportör loggar in med dina vanliga inloggningsuppgifter. Under ”Registrera” klickar du på ”Övrig dödsorsak” där du kan fylla i den upphittade individen.

Här kan du även fylla i andra arter än älg som anträffas döda.

 

Fyll i fynddatum, art, typ av djur (kön/vuxen/kalv/okänd) 
och om du kan avgöra dödsorsaken. Kan denna inte avgöras kan du även välja ”Okänd orsak”.

 

Senast uppdaterad den 26 mars