Provtagning för Salmonella

 

I början av december 2020 upptäcktes ett fall av Salmonella choleraesuis i Öster Malmas visningshägn för vildsvin. Det är en ovanlig typ av Salmonella som inte hittats i Sverige på ca 40 år. Det hittades även fall i Skåne vilket ledde till att en övervakning på frilevande vildsvin inleddes i dessa två län. Under de två senaste åren har övervakningen utökats till andra län.

 

SVA har nu beslutat att avsluta insamlingen av prover då man anser att man har tillräcklig god kunskap om Salmonellans utbredning. SVA är dock fortsatt intresserade av rapporter om vildsvin som man finner självdöda på sina marker. Därför vill vi uppmana jägare och allmänhet att fortsätta rapportera in fynd av döda och sjuka vildsvin till SVA: https://rapporteravilt.sva.se/

 

Fakta om Salmonella choleraesuis från SVA:s hemsida:

 

  • Salmonella choleraesuis är särskilt anpassad till grisar och kan, till skillnad från de flesta andra typer av salmonella, orsaka allvarliga hälsostörningar hos gris. Sverige har före årets konstaterade fall inte haft något bekräftat fall hos gris på 40 år.
  • Graden av symtom hos grisarna kan variera, från inga sjukdomstecken till mer allvarliga som till exempel ökad dödlighet.
  • När salmonella upptäcks hos tamgris får besättningen restriktioner vilket bland annat innebär att man inte längre får skicka djur till slakt från smittade djurgrupper.
  • Att människor drabbas av den här typen av salmonella är mycket ovanligt.
    Enligt Folkhälsomyndigheten finns det bara en handfull fall rapporterade under de senaste 20 åren i Sverige.

Mer information om Salmonella choleraesuis på SVA:s hemsida https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/salmonella-hos-gris/

 

 

Vid frågor, kontakta SVA direkt eller länsansvarig jaktvårdkonsulent:

Matilda Söderqvist

Jaktvårdskonsulent Södermanlands län

010-58 47 125

matilda.soderqvist@jagareforbundet.se

 

Senast uppdaterad den 21 apr 2022