Vildsvinsnatta 2022

Vildsvinsnatta 2022

 

Under två nätter – natten från fredag 15 juli till lördag och nästkommande natt 16 juli – jagar vi samtidigt på våra marker till förmån för kommunernas skolor och äldreboenden. Uppsamlingsplatser för de jägare som vill donera sina skjutna vildsvin kommer finnas i samtliga jaktvårdskretsar i Sörmland.

En positiv trend som kan ses efter Vildsvinsnatta 2020 och 2021 är att fler har fått upp ögonen för viltkött och att efterfrågan ökar, särskilt i den offentliga sektorn. Vi hoppas att jägarna än en gång vill vara med och bidra.

 

På många håll i länet ser man en viss minskning av vildsvinsstammen till följd av hög avskjutning under flertalet år, sjukdomsspridning (Salmonella) och låg kultingöverlevnad under föregående föryngringsperiod. Därför vill vi i samband mer årets Vildsvinsnatta passa på att erbjuda alla våra medlemmar som deltar under evenemanget gratis utbildningar. Föredrag kommer att spelas in/hållas under sommaren inom ämnen som afrikansk svinpest (ASF), övervakningen av Salmonella, förvaltning och tillvaratagande.

 

Tack till kretsarna för arbete och stöd under planeringsarbete och genomförande !

Anmälan här

Hur hanterar jag vildsvin innan inlämning

Karta på uppsamlingsplatser

Följ avskjutning

Registrera avskjutning

Karta kretsar

Vinster

 

Tack till våra sponsorer!

 

 

BagarJohan

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad den 12 juli 2023