JAQT - JAGANDE AKTIVA KVINNOR

JAQT - Jagande Aktiva Kvinnor i Tiden, är Jägareförbundets kvinnliga nätverk. Målsättningen med JAQT är att vi ska bli fler jägare i Sverige, öka acceptansen för kvinnliga jägare, hjälpa nya kvinnliga jägare samt att kvinnor och män ska jaga tillsammans.

 

NÄTVERKETS SYFTE

  • Att knyta nya jaktliga kontakter
  • Att umgås utifrån jakten och ha roligt tillsammans
  • Att undvika prestige på skjutbanor och ute i skogen
  • Att lära sig mer om jakt, djur, natur och friluftsliv i form av
    möten, kurser, seminarier och jakt
  • Att få information om nyheter inom bland annat jakt, natur
    och djur

Att vara en grupp som bildar opinion och som kan stötta inom aktuella jaktliga områden. 

   
Senast uppdaterad den 17 maj 2022