Projekt ”Gåsjaktsutbildning”

Svenska Jägareförbundet har, tillsammans med den erfarne instruktören och gåsjägaren Ulf Lindroth, tagit fram en effektiv och etisk utbildning i gåsjakt med gåsbulvaner och gömslen. Utbildningen, som förutom teori även inkluderar praktiska moment kommer under år 2023 endast utföras i de två pilotlänen Södermanland och Örebro. Utbildningarna genomförs under augusti månad och är tillgänglig för alla Jägareförbundets medlemmar i de både aktuella pilotlänen, information och anmälan till utbildningen hittar du här.

Inom projektet finns även satsningar på att skapa samverkan mellan olika intressenter som på olika sätt berörs av förekomsten av gäss med målet att hitta gemensamma nyttor, där bland annat Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är en viktig samarbetspartners.

Information från LRF hittar du här

För den enskilde lantbrukaren som drabbas av omfattande skador på växande gröda orsakad av gäss kan förlusterna bli väldigt kostsamma på endast några få timmar. Att skrämma bort och störa gässen är en metod att minska skador, men som kräver aktivt och omfattande arbete för lantbrukare. Jakt på gäss fungerar både som skrämselmetod och kan i viss mån ha en reglerande effekt på beståndet av gäss. Jakten är därför en mycket viktig åtgärd och de jägare som aktivt jagar gäss kan spela en mycket viktig roll för att stödja lantbruket.

Genom projektet kan vi nu skapa möjligheter för fler jägare att upptäcka och nyttja jaktformen som dessutom är väldigt spännande, berättar projektledare Hanna Kekkonen. Dels genom att öka kunskapen om gåsförvaltning och jakt med gåsbulvaner men även genom att tillgängliggöra utrustning i form av gåsbulvaner och liggömslen hos de båda pilot länen så att både utbildningar och jakter kan utföras regelbundet i länen.

Samverkanspartner:

Senast uppdaterad den 10 aug 2023