torsdag 24 augusti 2023 kl 10:00

Vildsvinsnatta 2023

I årets Vildsvinsnatta deltog 260 jägare.

En ökning i deltagande från förra året, vilket är otroligt roligt!

Totalt skänktes 23 vildsvin som resulterade i ca 30 kg kött var till de åtta kommuner som ville vara med och ta emot.

Hittills 37 fällda vildsvin - har du skjutit men inte rapporterat ditt vildsvin, gör gärna det på vnreport.svjf-d.se!

 

Ett stort tack till alla deltagare och till alla generösa jägare som sett till att vildsvinsköttet sprids till ännu fler ungdomar och äldre!

Ett enormt stort tack även till våra sponsorer som år efter år hjälper till med priser för att uppmuntra deltagande samt uppmärksammar vårt evenemang!

Senast uppdaterad den 24 aug 2023